MONOGRAFIE


MUNȚII ZĂRANDULUI

 

          Cunoscuți și sub numele de „Munții Pelerinului”, M-ții Zărandului fac parte din grupa Munților Apuseni și se întind la nord de Valea Mureșului, aflându-se aproape în întregime pe teritoriul județului Arad.

          Munții Zărand nu prezintă un relief semeț, având altitudini sub 600m, cel mai înalt vârf fiind Vf. Drocea, cu o altitudine de 836m. Privind de la distanță, Munții Zărandului par mult mai înalți, deoarece diferența de nivel față de Câmpia Aradului este de 300 – 350m. În general, sunt acoperiți de păduri de foioase formate din fag, carpen, stejar, mesteacăn, arțar, alun, frasin etc., care adăpostesc o floră și faună bogată.

          Climatul favorizează desfășurarea de variate activități turistice pe parcursul întregului an, datorită influențelor maselor de aer umed și răcoros dinspre vest și a celor de aer cald de origine tropicală dinspre sud.

          Potențialul turistic antropic este reprezentat de obiective istorice precum cetăți ( Șiria, Șoimoș, Dezna), peste 20 de castele (Șiria, Macea, Conop, Săvârșin), mănăstiri (Feredeu, Izbuc, Crișan-Vaca, Schitul Roșia), monumente istorice și arhitecturale (Hodoș-Bodrog, Radna), biserici și centre etnografice (centre de producere a ceramicii la Bârsa, Târnăvița; port popular la Șicula, Bârsa, Buteni; obiceiuri folclorice tradiționale). Se practică turismul balneo-climateric, turismul cultural, turismul rural, turimul activ şi sportiv, turismul speologic, turismul de vânătoare şi pescuit, turismul de afaceri, turismul de weekend și turismul de tranzit.

 

ȘIRIA

 

LOCALIZARE

Șiria („Cetatea Luminată”) este o comună în județul Arad, formată din satele Galșa, Mâsca și Șiria (reședința) și se situează la limita de vest a Munților Zărand.

SAT CULTURAL AL ROMÂNIEI

Este una din cele 22 de localități din toată țara care au reușit să obțină titlul de „Sat Cultural al României 2016”.

Cu cetate medievală și trei castele, micuța comună deține un adevărat record. Aici s-au născut scriitori, pictori, compozitori și revoluționari, iar tot aici s-au dat lupte crâncene.

OBIECTIVE TURISTICE

Cetatea Șiriei, parte din istoria localității, este o vastă construcție de piatră, astăzi în ruină, zidită pe Dealul Cetății (496m). Satul Șiria a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1169, iar cetatea datează din secolul al XIII-lea, prima atestare sigură fiind făcută abia în anul 1318. Rolul îndeplinit de cetate era strategic, de apărare și economic, având arondate 110 sate.  Un rol deosebit de important în viața acesteia l-au avut voievozii și cnejii români. Spre exemplu, un document din anul 1440 vorbește despre un anumit voievod Ștefan din Șiria. Posesie a lui Matei Corvin  la începutul celei de a doua jumătăți a secolului al XV-lea, cetatea va fi ocupată de turci la mijlocul secolului al XVI-lea. Sub stăpânirea turcilor, zidurile au fost întărite sporind siguranța cetății în fața atacurilor dușmane. Stilul cetății este romanic, existând un donjon masiv, locuibil, prevăzut cu 2-3 etaje iar în partea superioară dispune de creneluri. În 1784, este distrusă de trupele habsburgice, pentru a nu ajunge pe mâna răsculaților.

Castelul Bohuș a fost construit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în stil neoclasic. Conac de câmpie, este compus dintr-un singur corp cu 30 de camere. Din anul 1960, castelul găzduiește muzeul memorial al lui Ioan Slavici. De asemenea, în incinta lui funcționează o expoziție permanentă consacrată compozitorului Emil Monția. Una dintre atracțiile Castelului Bohuș este masa pe care revoluționarii maghiari au semnat capitularea necondiționată, în 13 august 1849. În fiecare an, aici vin o mulțime de vizitatori de peste graniță care vor să vadă exact unde s-a semnat o filă din istoria Ungariei.

Mănăstirea Feredeu este o mănăstire ortodoxă din România situată pe un deal, la altitudinea de 427 m și este înconjurată de o pădure foarte deasă. Lăcașul de cult a fost ridicat în imediata apropriere a izvorului care a dat și numele mănăstirii, cu referire la existența unui feredeu renumit din zona Munților Zărandului până în podgoria Aradului. Existența unui așezământ monahal la Feredeu este menționată pentru prima dată în urmă cu mai bine de 215 ani, când în imediata apropiere a locului unde a fost înălțată mănăstirea, se afla un schit cu un paraclis lângă un izvor cu apă făcătoare de minuni.

Alte obiective turistice sunt Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Șiria, monument de arhitectură care datează din anii 1700-1750, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Galșa, monument de arhitectură datând din anul 1746, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Mâsca, monument de arhitectură construit în anul 1703 și Castelul din Galșa, construit în secolul al XVIII-lea, în stil baroc, cu elemente neoclasice.

SPECIFIC LOCAL

Particularitatea zonei constă în suprafața mare cultivată cu viță de vie, integrând comuna Șiria în arealul zonei Podgoria, care urmează îndeaproape configurația versanților vestici ai masivului Zărand.

PERSONALITĂȚI

  • Antónia Szögyény-Bohuș (1803 - 1890), baronesă, liderul mai multor asociații caritabile
  • Ioan Slavici(1848 - 1925), scriitor și jurnalist, născut în Șiria
  • Ioan Russu-Șirianu (1864 - 1909), ziarist, scriitor, politician, director al ziarului „Tribuna”, deputat în Dieta ungară, născut în Șiria
  • Emil Monția, (1882 - 1965), compozitor, culegător de folclor și avocat român.
  • Coriolan Petranu (1893 - 1945), primul istoric român de artă din Transilvania, născut în Șiria.